Cerebral parese er den hyppigste årsag til fysiske handicap blandt børn

Udgivet: november 25, 2020
Emner: Børn , Sundhed

Har dit barn cerebral parese, der er opstået præ-, peri- eller postnatalt? Cerebral parese er faktisk den mest forekommende årsag til fysiske handicap hos børn i Danmark. Hver gang der fødes 1000 børn, har to til tre af disse børn cerebral parese.

Tre typer cerebral parese

Der findes tre typer af cerebral parese. Den mest forekommende er spastisk cerebral parese. Det er den type, der optræder i omkring 75 % af tilfældene.

Spastisk cerebral parese

Ved spastisk cerebral parese forekommer der især en øget spænding eller tonus i barnets muskler på leddenes bøjelige sider. Det gør, at barnets bevægelser bliver stive samt, at kroppen ikke har en normal stilling. Der er ydermere en øget modstand ved bevægelse af leddene.

Ataktisk cerebral parese

Ved denne form for cerebral parese er der en manglende koordinering af musklerne, hvilket gør barnets bevægelser usikre. Det er derfor svært for barnet at holde balancen. Når der skal kommunikeres, er talen langsom og stødvis. Ataktisk cerebral parese ses i omkring 5 % af tilfældene.

Dyskinetisk cerebral parese

Hvis et barn lider af dyskinetisk cerebral parese, ses der et afvigende bevægemønster. Dette bevægemønster bliver forværret, når barnet er aktivt eller stresset. Dyskinetisk cerebral parese består af to former: En koreo-atetotisk form og en dyston form.

Neurorehabilitering for børn

Cerebral parese er en kronisk lidelse eller sygdom, der er permanent. Mange af disse børn kan derfor have gavn af blandt andet neurorehabilitering.